ASSIGNATURA: QUÍMICA I
CODI: 20214008

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DIVENDRES    11 - 12    AULA 102 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DIVENDRES    11 - 12    AULA 103 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DIVENDRES    11 - 12    AULA 117 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DILLUNS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMECRES    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIJOUS    14 - 18    CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DILLUNS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMECRES    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIJOUS    14 - 18    CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DILLUNS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMECRES    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIJOUS    14 - 18    CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DILLUNS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMECRES    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIJOUS    14 - 18    CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 5 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DILLUNS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMECRES    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIJOUS    14 - 18    CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 6 (20204008). 09/09/2013    19/01/2014    DILLUNS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIMECRES    14 - 18    CAT
09/09/2013    19/01/2014    DIJOUS    14 - 18    CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204008) 09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    11 - 13    AULA 102 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204008) 09/09/2013    19/01/2014    DIMARTS    11 - 13    AULA 103 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (20204008). 29/01/2014    DIMECRES    9 - 13    AULA 103
Grp EXAMEN 1 (20204008). 29/01/2014    DIMECRES    9 - 13    AULA 104


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204008). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204008). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
TÀNIA GUMÍ CABALLERO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204008). JUDITH ROSANA CHIRINOS CARDENAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (20204008). MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (20204008). JUDITH ROSANA CHIRINOS CARDENAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (20204008). JUDITH ROSANA CHIRINOS CARDENAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (20204008). JOANNE PIÑERA BARTOLOMÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 5 (20204008). TÀNIA GUMÍ CABALLERO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 6 (20204008). PALLAVI GHUTE
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204008) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204008) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA
TÀNIA GUMÍ CABALLERO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.