ASSIGNATURA: FISICOQUÍMICA
CODI: 20214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204004). 06/02/2017    04/06/2017    DIJOUS    10 - 11    AULA 102 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204004). 06/02/2017    04/06/2017    DIJOUS    10 - 11    AULA 117 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204004). 06/02/2017    04/06/2017    DIJOUS    10 - 11    AULA 114 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204004) 06/02/2017    04/06/2017    DIMARTS    12 - 14    AULA 102 CAT
06/02/2017    04/06/2017    DIJOUS    9 - 10    AULA 102 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204004) 06/02/2017    04/06/2017    DIMARTS    12 - 14    AULA 113 CAT
06/02/2017    04/06/2017    DIJOUS    9 - 10    AULA 117 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (20204004). 12/06/2017    DILLUNS    9 - 10    AULA 102
Grp EXAMEN 1 (20204004). 12/06/2017    DILLUNS    9 - 10    AULA 107
Grp EXAMEN 1 (20204004). 12/06/2017    DILLUNS    9 - 10    AULA 109


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204004). TÀNIA GUMÍ CABALLERO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204004). MARTA GIAMBERINI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204004). ANTONIO JESÚS CARRASCO MUÑOZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204004) MARTA GIAMBERINI
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204004) TÀNIA GUMÍ CABALLERO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.