ASSIGNATURA: FISICOQUÍMICA
CODI: 20214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204004). 01/02/2016    29/05/2016    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 102 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204004). 01/02/2016    29/05/2016    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 117 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204004). 01/02/2016    29/05/2016    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 114 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204004) 01/02/2016    29/05/2016    DIMARTS    12:00 - 14:00    AULA 102 CAT
01/02/2016    29/05/2016    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA 102 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204004) 01/02/2016    29/05/2016    DIMARTS    12:00 - 14:00    AULA 113 CAT
01/02/2016    29/05/2016    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA 117 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (20204004). 06/06/2016    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA 102
Grp EXAMEN 1 (20204004). 06/06/2016    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA 107
Grp EXAMEN 1 (20204004). 06/06/2016    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA 109


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204004). TÀNIA GUMÍ CABALLERO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204004). MARTA GIAMBERINI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204004). OLENA MAYBORODA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204004) MARTA GIAMBERINI
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204004) TÀNIA GUMÍ CABALLERO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.