ASSIGNATURA: FISICOQUÍMICA
CODI: 20214004

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204004). 03/02/2014    01/06/2014    DIJOUS    10 - 11    AULA 102 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204004). 03/02/2014    01/06/2014    DIJOUS    10 - 11    AULA 103 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204004). 03/02/2014    01/06/2014    DIJOUS    10 - 11    AULA 114 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204004) 03/02/2014    01/06/2014    DIMARTS    12 - 14    AULA 102 CAT
03/02/2014    01/06/2014    DIJOUS    9 - 10    AULA 102 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204004) 03/02/2014    01/06/2014    DIMARTS    12 - 14    AULA 103 CAT
03/02/2014    01/06/2014    DIJOUS    9 - 10    AULA 103 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (20204004). 09/06/2014    DILLUNS    9 - 13    AULA 102
Grp EXAMEN 1 (20204004). 09/06/2014    DILLUNS    9 - 13    AULA 107
Grp EXAMEN 1 (20204004). 09/06/2014    DILLUNS    9 - 13    AULA 109


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (20204004). JOAN SALVADÓ ROVIRA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (20204004). MARTA GIAMBERINI
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (20204004). KRZYSZTOF ARTUR BOGDANOWICZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (20204004) MARTA GIAMBERINI
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (20204004) DANIEL MONTANÉ CALAF
JOAN SALVADÓ ROVIRA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.