ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES EN INDÚSTRIES
CODI: 20021211

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)