ASSIGNATURA: PROJECTE DE FI DE CARRERA II
CODI: 20021109

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 24/05/2013    DIVENDRES    16:00 - 20:00   
GRUP EXAMEN 1 07/06/2013    DIVENDRES    16:00 - 20:00