ASSIGNATURA: QUÍMICA ORGÀNICA
CODI: 20021022

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA (20021022). 12/04/2013    12/04/2013    DIVENDRES    15:00 - 18:00    CAT
19/04/2013    19/04/2013    DIVENDRES    15:00 - 18:00    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA (20021022). JOSÉ ANTONIO REINA LOZANO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.