ASSIGNATURA: FONAMENTS DE QUÍMICA
CODI: 20021020

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA (20021020) 14/12/2012    14/12/2012    DIVENDRES    15:00 - 18:00    CAT
21/12/2012    21/12/2012    DIVENDRES    15:00 - 18:00    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA (20021020) MAGDALENA CONSTANTÍ GARRIGA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.