ASSIGNATURA: FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
CODI: 20021017

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    9 - 11    AULA 109 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    11 - 13    AULA 109
GRUP PROBLEMA 2 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    11 - 13   


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 22/01/2010    DIVENDRES    9 - 13    AULA 104
GRUP EXAMEN 1 16/06/2010    DIMECRES    9 - 13    AULA 117


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 ROGER FOLCH MANZANARES
GRUP PROBLEMA 1 ROGER FOLCH MANZANARES
GRUP PROBLEMA 2 CARLOS POZO FERNÁNDEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.