ASSIGNATURA: LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA
CODI: 20021014

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 21/05/2013    DIMARTS    9:00 - 13:00   
GRUP EXAMEN 1 04/06/2013    DIMARTS    9:00 - 13:00   
GRUP EXAMEN 1 21/05/2013    DIMARTS    9:00 - 13:00   
GRUP EXAMEN 1 04/06/2013    DIMARTS    9:00 - 13:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP EXAMEN 1 CHRISTOPHE JOSÉ BENGOA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.