ASSIGNATURA: EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ENGINYERIA QUÍMICA
CODI: 20021011

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 07/01/2013    DILLUNS    9:00 - 14:00   
GRUP EXAMEN 1 21/01/2013    DILLUNS    9:00 - 14:00   
GRUP EXAMEN 1 07/01/2013    DILLUNS    9:00 - 14:00   
GRUP EXAMEN 1 21/01/2013    DILLUNS    9:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP EXAMEN 1 JOSE LUIS LÓPEZ SOLER


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.