ASSIGNATURA: OFICINA TÈCNICA EN ENGINYERIA QUÍMICA
CODI: 20021007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 07/01/2013    DILLUNS    9:00 - 14:00   
GRUP EXAMEN 1 21/01/2013    DILLUNS    9:00 - 14:00