ASSIGNATURA: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
CODI: 20021001

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 07/01/2013    DILLUNS    16:00 - 21:00   
GRUP EXAMEN 1 21/01/2013    DILLUNS    16:00 - 21:00