ASSIGNATURA: MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
CODI: 19625219

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA (19625219). 18/01/2021    05/03/2021    DIMECRES    10:00 - 14:00    CAS


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA (19625219). GEMMA BELTRAN CASELLAS
MARÍA JESÚS TORIJA MARTÍNEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.