ASSIGNATURA: MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
CODI: 19625219

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1(19625219). 24/01/2018    24/01/2018    DIMECRES    10:00 - 14:00    CAS
31/01/2018    28/02/2018    DIMECRES    10:00 - 14:00    CAS
20/03/2018    20/03/2018    DIMARTS    10:00 - 14:00    CAS


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1(19625219). GEMMA BELTRAN CASELLAS
MARÍA JESÚS TORIJA MARTÍNEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.