ASSIGNATURA: DISSENY EXPERIMENTAL I TRACTAMENT ESTADÍSTIC EN ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA
CODI: 19605217

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (19605217). 19/10/2011    19/10/2011    DIMECRES    16:00 - 20:00    CAT
26/10/2011    26/10/2011    DIMECRES    15:00 - 19:00    CAT
08/11/2011    08/11/2011    DIMARTS    15:00 - 19:00    CAT
09/11/2011    09/11/2011    DIMECRES    14:00 - 18:00    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (19605217). NICOLAS ANDRE LOUIS ROZÈS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.