ASSIGNATURA: BIOTECNOLOGIA DELS MICROORGANISMES ENOLÒGICS
CODI: 19605214

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (19605214). 21/01/2013    25/01/2013    DILLUNS    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
21/01/2013    25/01/2013    DIMARTS    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
21/01/2013    25/01/2013    DIMECRES    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
21/01/2013    25/01/2013    DIJOUS    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
21/01/2013    25/01/2013    DIVENDRES    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (19605214). RICARDO ROMÁN CORDERO OTERO
JOSÉ MANUEL GUILLAMÓN NAVARRO
MARIA MONTSERRAT POBLET ICART
GERARD PUJADAS ANGUIANO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.