ASSIGNATURA: COMPOSTOS FENÒLICS, POLISICÀRIDS I PROTEÏNES DEL VI
CODI: 19605210

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (19605210). 09/01/2012    15/01/2012    DILLUNS    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
09/01/2012    15/01/2012    DIMARTS    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
09/01/2012    15/01/2012    DIMECRES    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
09/01/2012    15/01/2012    DIJOUS    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG
09/01/2012    15/01/2012    DIVENDRES    16:00 - 20:00    SALA DE GRAUS FE ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (19605210). FERNANDO ZAMORA MARÍN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.