ASSIGNATURA: LA INVESTIGACIÓ EN ENOLOGIA A ESPANYA
CODI: 19605204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (19605204). 08/10/2012    16/10/2012    DILLUNS    16:00 - 20:00    CAT
08/10/2012    16/10/2012    DIMARTS    16:00 - 20:00    CAT
08/10/2012    16/10/2012    DIMECRES    16:00 - 20:00    CAT
08/10/2012    16/10/2012    DIJOUS    16:00 - 20:00    CAT
08/10/2012    16/10/2012    DIVENDRES    16:00 - 20:00    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (19605204). ALBERTO MAS BARON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.