ASSIGNATURA: COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
CODI: 19605101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (19605101). 16/10/2012    25/10/2013    DIMARTS    16:00 - 20:00    ANG
16/10/2012    25/10/2013    DIJOUS    16:00 - 20:00    ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (19605101). ALBERTO MAS BARON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.