ASSIGNATURA: MICOLOGIA VITÍCOLA
CODI: 19224216

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (19224216). 22/04/2019    26/04/2019    DIMECRES    15:00 - 18:00    CAT
22/04/2019    26/04/2019    DIJOUS    9:00 - 12:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
29/04/2019    03/05/2019    DIMECRES    9:00 - 12:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
29/04/2019    03/05/2019    DIJOUS    9:00 - 12:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
29/04/2019    03/05/2019    DIVENDRES    9:00 - 12:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (19224216). 11/02/2019    29/03/2019    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 204 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (19224216). 12/06/2019    DIMECRES    15:00 - 17:00    AULA 205


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (19224216). JOSEPA GENÉ DÍAZ
ISABEL ANTONIETA ITURRIETA GONZÁLEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (19224216). JOSEPA GENÉ DÍAZ
ALBERTO MIGUEL STCHIGEL GLIKMAN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.