ASSIGNATURA: CRIANÇA I ENVELLIMENT
CODI: 19224122

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (19224122) 23/03/2021    23/03/2021    DIMARTS    9:00 - 12:00    LABORATORI 101 DOCÈNCIA (BQ) CAT
25/03/2021    25/03/2021    DIJOUS    9:00 - 12:00    LABORATORI 101 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (19224122) 08/02/2021    21/05/2021    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA 205 CAT
08/02/2021    21/05/2021    DIVENDRES    15:00 - 16:00    CAT
08/02/2021    21/05/2021    DIVENDRES    16:00 - 17:00    AULA 205 CAT
08/02/2021    21/05/2021    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA 205 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (19224122) 18/06/2021    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 204


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (19224122) ARNAU JUST BORRÀS
NICOLAS ANDRE LOUIS ROZÈS
Grp CLASSE MAGISTRAL (19224122) ENRIC NART COMES
NICOLAS ANDRE LOUIS ROZÈS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.