ASSIGNATURA: BIOQUÍMICA
CODI: 19224010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (13204006). 27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 001 CAT
27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA 001 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (13204006). 27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 106 CAT
27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA 106 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (13204006). 27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA 002 CAT
27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA 002 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4 (13204006). 27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA 103 CAT
27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA 103 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (13204006). 27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA 003 CAT
27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 003 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6 (13204006). 27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA 102 CAT
27/01/2020    15/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 102 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 10 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 11 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 12 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 13 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIJOUS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIVENDRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 7 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DILLUNS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 8 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIMARTS    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 9 (13204006). 10/02/2020    14/02/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
16/03/2020    20/03/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
30/03/2020    03/04/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
04/05/2020    08/05/2020    DIMECRES    16:00 - 19:00    LABORATORI 104 DOCÈNCIA (BQ) CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (13204006) *G. QUÍMICA* 27/01/2020    15/05/2020    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA 001 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (13204006) *G. BIOTEC, G. ENOLOGIA, DOBLE GEI/BIOTEC 27/01/2020    15/05/2020    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 002 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (13204006) *G.BQBM,GEB,DOB. BIOT/BQBM,DOB. GEB/GESST 27/01/2020    15/05/2020    DILLUNS    16:00 - 18:00    AULA 003 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (13204006). 18/06/2020    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA D'INFORMÀTICA PC2
Grp EXAMEN 1 (13204006). 18/06/2020    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA D'INFORMÀTICA PC1
Grp EXAMEN 1 (13204006). 18/06/2020    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA D'INFORMÀTICA 104
Grp EXAMEN 1 (13204006). 18/06/2020    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA D'INFORMÀTICA 105
Grp EXAMEN 1 (13204006). 18/06/2020    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA D'INFORMÀTICA 206


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (13204006). MONTSERRAT PINENT ARMENGOL
XIMENA TERRA BARBADORA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (13204006). XIMENA TERRA BARBADORA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (13204006). NIEVES BEATRIZ MARTÍNEZ MICAELO
ESTHER RODRÍGUEZ GALLEGO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4 (13204006). ANTONIO JESÚS CORTÉS ESPINAR
CAROLINA SERENA PERELLÓ
XIMENA TERRA BARBADORA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5 (13204006). RAÚL ALEJANDRO BELTRÁN DEBÓN
ANTONIO JESÚS CORTÉS ESPINAR
JUAN BAUTISTA FERNÁNDEZ LARREA
JOSEP GÓMEZ ALVAREZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6 (13204006). JUAN BAUTISTA FERNÁNDEZ LARREA
CRISTINA TORRES FUENTES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (13204006). JUAN MARIA ALCAIDE HIDALGO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 10 (13204006). ALBA MIGUENS GOMEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 11 (13204006). VERONICA ARREAZA GIL
ANTONIO JESÚS CORTÉS ESPINAR
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 12 (13204006). NIEVES BEATRIZ MARTÍNEZ MICAELO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 13 (13204006). ANTONIO JESÚS CORTÉS ESPINAR
NURIA LLORENS POCA
NIEVES BEATRIZ MARTÍNEZ MICAELO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (13204006). JUAN MARIA ALCAIDE HIDALGO
ANTONIO JESÚS CORTÉS ESPINAR
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (13204006). JOSEP GÓMEZ ALVAREZ
NURIA LLORENS POCA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (13204006). NURIA LLORENS POCA
CAROLINA SERENA PERELLÓ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (13204006). NURIA LLORENS POCA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (13204006). FERRAN CONILL RIPOLLES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 7 (13204006). FERRAN CONILL RIPOLLES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 8 (13204006). FERRAN CONILL RIPOLLES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 9 (13204006). FERRAN CONILL RIPOLLES
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (13204006) *G. QUÍMICA* ANA MARIA ARDÈVOL GRAU
XIMENA TERRA BARBADORA
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (13204006) *G. BIOTEC, G. ENOLOGIA, DOBLE GEI/BIOTEC XIMENA TERRA BARBADORA
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (13204006) *G.BQBM,GEB,DOB. BIOT/BQBM,DOB. GEB/GESST MONTSERRAT PINENT ARMENGOL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.