ASSIGNATURA: QUÍMICA II
CODI: 19224009

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (19224009). 01/02/2016    15/04/2016    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA 202 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (19224009). 08/02/2016    12/02/2016    DILLUNS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
08/02/2016    12/02/2016    DIMARTS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
08/02/2016    12/02/2016    DIMECRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
08/02/2016    12/02/2016    DIJOUS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
08/02/2016    12/02/2016    DIVENDRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
22/02/2016    26/02/2016    DILLUNS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
22/02/2016    26/02/2016    DIMARTS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
22/02/2016    26/02/2016    DIMECRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
22/02/2016    26/02/2016    DIJOUS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
22/02/2016    26/02/2016    DIVENDRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 2 (19224009). 15/02/2016    19/02/2016    DILLUNS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
15/02/2016    19/02/2016    DIMARTS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
15/02/2016    19/02/2016    DIMECRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
15/02/2016    19/02/2016    DIJOUS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
15/02/2016    19/02/2016    DIVENDRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
29/02/2016    04/03/2016    DILLUNS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
29/02/2016    04/03/2016    DIMARTS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
29/02/2016    04/03/2016    DIMECRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
29/02/2016    04/03/2016    DIJOUS    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
29/02/2016    04/03/2016    DIVENDRES    12:00 - 15:00    LABORATORI 304 DOCÈNCIA (ENO) CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (19224009). 01/02/2016    15/04/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA 202 CAT
01/02/2016    15/04/2016    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (19224009). 22/06/2016    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (19224009). OLGA BUSTO BUSTO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (19224009). LAURA ACEÑA MUÑOZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 2 (19224009). LAURA ACEÑA MUÑOZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (19224009). OLGA BUSTO BUSTO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.