ASSIGNATURA: QUÍMICA I
CODI: 19224008

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (19224008). 24/09/2019    13/12/2019    DIMARTS    10:00 - 11:00    AULA 202 CAT
24/09/2019    13/12/2019    DIMECRES    10:00 - 11:00    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (19224008). 24/09/2019    13/12/2019    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA 202 CAT
24/09/2019    13/12/2019    DIMARTS    9:00 - 10:00    AULA 202 CAT
24/09/2019    13/12/2019    DIMECRES    9:00 - 10:00    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (19224008). 11/06/2020    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (19224008). MARINA TERESA GALIÀ CLUA
Grp CLASSE MAGISTRAL (19224008). MARINA TERESA GALIÀ CLUA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.