ASSIGNATURA: BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
CODI: 19224003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (19224003). 27/01/2020    13/03/2020    DIMARTS    10:00 - 11:00    AULA 202 CAT
27/01/2020    13/03/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 202 CAT
14/03/2020    15/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 202 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (19224003). 17/02/2020    21/02/2020    DILLUNS    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
17/02/2020    21/02/2020    DIMARTS    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
17/02/2020    21/02/2020    DIMECRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
17/02/2020    21/02/2020    DIJOUS    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
17/02/2020    21/02/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (19224003). 24/02/2020    28/02/2020    DILLUNS    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIMARTS    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIMECRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIJOUS    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
24/02/2020    28/02/2020    DIVENDRES    15:00 - 18:00    LABORATORI 301 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (19224003). 27/01/2020    13/03/2020    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA 202 CAT
27/01/2020    13/03/2020    DIMARTS    9:00 - 10:00    AULA 202 CAT
14/03/2020    15/05/2020    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (19224003). 17/06/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (19224003). ALBERT BORDONS DE PORRATA- DORIA
MARIA MONTSERRAT POBLET ICART
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (19224003). DANIA GARCÍA SÁNCHEZ
NORA GIRALDO MERIDAÑO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (19224003). DANIA GARCÍA SÁNCHEZ
NORA GIRALDO MERIDAÑO
Grp CLASSE MAGISTRAL (19224003). ALBERT BORDONS DE PORRATA- DORIA
RICARDO ROMÁN CORDERO OTERO
DANIA GARCÍA SÁNCHEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.