ASSIGNATURA: LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS
CODI: 19042209

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 21/05/2012    DILLUNS    17:00 - 20:00    AULA 203
GRUP EXAMEN 1 19/06/2012    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA 203
GRUP EXAMEN 1 21/05/2012    DILLUNS    17:00 - 20:00    AULA 203
GRUP EXAMEN 1 19/06/2012    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA 203


GRUP PROFESSORAT
GRUP EXAMEN 1 OLGA BUSTO BUSTO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.