ASSIGNATURA: ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA
CODI: 19042204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp CONVOC. EXTRAORDIN└RIA 1 (19042204) 30/05/2013    30/05/2013    DIJOUS    15:00 - 17:00    CAT
25/06/2013    25/06/2013    DIMARTS    16:00 - 18:00    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp CONVOC. EXTRAORDIN└RIA 1 (19042204) MONTSERRAT NADAL ROQUET-JALMAR


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perÝode oficial de matrÝcula.