ASSIGNATURA: ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA
CODI: 19042204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    12:00 - 14:00    AULA 205 CAT
GRUP PRACTICA 1 15/02/2010    19/02/2010    DILLUNS    9:00 - 12:00   
15/02/2010    19/02/2010    DIMARTS    9:00 - 12:00   
15/02/2010    19/02/2010    DIMECRES    9:00 - 12:00   
15/02/2010    19/02/2010    DIJOUS    9:00 - 12:00   
15/02/2010    19/02/2010    DIVENDRES    9:00 - 12:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MONTSERRAT NADAL ROQUET-JALMAR
GRUP PRACTICA 1 MONTSERRAT NADAL ROQUET-JALMAR


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.