ASSIGNATURA: FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCIÓ VITÍCOLA
CODI: 19042203

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (19042203). 31/05/2012    DIJOUS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (19042203). 15/01/2013    DIMARTS    16:00 - 18:00   
Grp EXAMEN (19042203). 31/05/2012    DIJOUS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (19042203). 15/01/2013    DIMARTS    16:00 - 18:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp EXAMEN (19042203). MONTSERRAT NADAL ROQUET-JALMAR


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.