ASSIGNATURA: PRÀCTICUM
CODI: 19042013

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA 1 (19042013) 20/12/2013    20/12/2013    DIVENDRES    9:00 - 11:00    CAT
24/01/2014    24/01/2014    DIVENDRES    9:00 - 11:00    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA 1 (19042013) MARIA FRANCESCA FORT MARSAL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.