ASSIGNATURA: PRÀCTICUM
CODI: 19042013

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (19042013). 25/05/2012    DIVENDRES    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN 1 (19042013). 25/01/2013    DIVENDRES    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN 1 (19042013). 25/05/2012    DIVENDRES    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN 1 (19042013). 25/01/2013    DIVENDRES    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp EXAMEN 1 (19042013). MARIA FRANCESCA FORT MARSAL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.