ASSIGNATURA: NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
CODI: 19042011

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    15:00 - 18:00    AULA 205 CAT


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JOSEP RIBAS BELTRÁN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.