ASSIGNATURA: SOCIETAT I SALUT
CODI: 18605110

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (18605110). 12/09/2011    18/09/2011    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
03/10/2011    09/10/2011    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
24/10/2011    30/10/2011    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
07/11/2011    13/11/2011    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
21/11/2011    27/11/2011    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
12/12/2011    18/12/2011    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
Grp PRÀCTICA LABORATORI 1 (18605110). 05/03/2012    11/03/2012    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
19/03/2012    25/03/2012    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
09/04/2012    15/04/2012    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (18605110). 09/01/2012    15/01/2012    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
23/01/2012    29/01/2012    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
06/02/2012    12/02/2012    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT
20/02/2012    26/02/2012    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 310 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18605110). 13/06/2012    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 301


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (18605110). FRANCESC VALLS FONAYET
Grp PRÀCTICA LABORATORI 1 (18605110). MARÍA INMACULADA PASTOR GOSÁLBEZ
FRANCESC VALLS FONAYET
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (18605110). FRANCESC VALLS FONAYET


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.