ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
CODI: 18204112

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)