ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
CODI: 18204111

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)