ASSIGNATURA: ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
CODI: 18204010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18204010). 30/01/2012    19/02/2012    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 309 CAT
23/04/2012    13/05/2012    DILLUNS    8:00 - 10:00    AULA 502 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18204010). 30/01/2012    19/02/2012    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 310 CAT
23/04/2012    13/05/2012    DILLUNS    8:00 - 10:00    AULA 304 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18204010). 20/02/2012    13/05/2012    DIMARTS    10:00 - 13:00    AULA 309 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18204010). 20/02/2012    13/05/2012    DIMARTS    10:00 - 13:00    AULA 310 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18204010). 20/02/2012    13/05/2012    DIMARTS    10:00 - 13:00    AULA 420 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18204010). 20/02/2012    13/05/2012    DIMARTS    10:00 - 13:00    AULA 421 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (18204010). 30/01/2012    22/04/2012    DILLUNS    8:00 - 10:00    AULA 502 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18204010). 27/06/2012    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA 503
Grp EXAMEN (18204010). 27/06/2012    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA 504


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18204010). MARIA ANTONIA MARTORELL POVEDA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18204010). MARTÍN CORREA-URQUIZA VIDAL FREYRE
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18204010). MARIA ANTONIA MARTORELL POVEDA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18204010). MARTÍN CORREA-URQUIZA VIDAL FREYRE
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18204010). JOSEP BARCELÓ PRATS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18204010). MARIA JESUS MONTES MUÑOZ
Grp CLASSE MAGISTRAL (18204010). MARIA ANTONIA MARTORELL POVEDA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.