ASSIGNATURA: FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
CODI: 18204005

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18204005). 26/09/2011    06/11/2011    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 309 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18204005). 26/09/2011    06/11/2011    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 309 CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18204005). 19/09/2011    04/12/2011    DIJOUS    10:00 - 12:00    AULA 420 CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18204005). 19/09/2011    04/12/2011    DIJOUS    12:00 - 14:00    AULA 420 CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18204005). 07/11/2011    11/12/2011    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 420 CAT
12/12/2011    25/12/2011    DIJOUS    10:00 - 12:00    AULA 420 CAT
12/12/2011    25/12/2011    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 309 CAT
26/12/2011    06/01/2012    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 309 CAT
07/01/2012    15/01/2012    DIJOUS    10:00 - 12:00    AULA 420 CAT
07/01/2012    15/01/2012    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 309 CAT
16/01/2012    22/01/2012    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 309 CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18204005). 07/11/2011    11/12/2011    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 309 CAT
12/12/2011    25/12/2011    DIJOUS    12:00 - 14:00    AULA 420 CAT
12/12/2011    25/12/2011    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 309 CAT
26/12/2011    08/01/2012    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 309 CAT
09/01/2012    15/01/2012    DIJOUS    12:00 - 14:00    AULA 420 CAT
09/01/2012    15/01/2012    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 309 CAT
16/01/2012    22/01/2012    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 309 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18204005). 19/09/2011    20/01/2012    DILLUNS    12:00 - 14:00    AULA 502 CAT


DATA EXĄMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (18204005). 26/01/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 501
Grp EXAMEN 1 (18204005). 26/01/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 502


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18204005). FRANCISCO JAVIER MORIONES PELLISĄ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18204005). ANA ISABEL LLORENTE VIZCAĶNO
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18204005). FRANCISCO JAVIER MORIONES PELLISĄ
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18204005). FRANCISCO JAVIER MORIONES PELLISĄ
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18204005). FRANCISCO JAVIER MORIONES PELLISĄ
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18204005). FRANCISCO JAVIER MORIONES PELLISĄ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18204005). FRANCISCO JAVIER MORIONES PELLISĄ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perķode oficial de matrķcula.