ASSIGNATURA: BIOESTADÍSTICA
CODI: 18204003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18204003). 08/02/2010    23/04/2010    DIMECRES    8:00 - 10:00    AULA 407
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18204003). 08/02/2010    23/04/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 407
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18204003). 08/02/2010    28/05/2010    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 309
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18204003). 08/02/2010    28/05/2010    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 310
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18204003). 08/02/2010    28/05/2010    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 311
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18204003). 08/02/2010    28/05/2010    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 312
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18204003). 08/02/2010    28/05/2010    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA 404 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18204003). 16/06/2010    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18204003). MARIA ROSA APARICIO CASALS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18204003). ELENA ABELLO RILEY
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18204003). MARIA ROSA APARICIO CASALS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18204003). ELENA ABELLO RILEY
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18204003). MARIA ROSA APARICIO CASALS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18204003). ELENA ABELLO RILEY
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18204003). MARIA ROSA APARICIO CASALS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.