ASSIGNATURA: SERVEIS MULTIMÈDIA
CODI: 17924114

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (17244114) 12/02/2024    25/02/2024    DIJOUS    8:00 - 10:00    LABORATORI 116 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17244114). 26/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    8:00 - 10:00    LABORATORI 116 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17244114). 26/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    10:00 - 12:00    LABORATORI 116 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244114) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    12:00 - 14:00    AULA 216


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17244114). 03/06/2024    DILLUNS    8:00 - 11:00    AULA 203
Grp EXAMEN (17244114). 18/06/2024    DIMARTS    8:00 - 11:00    AULA 201


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (17244114) CRISTINA LLOP VALLVERDÚ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17244114). ANTONI MARTÍNEZ BALLESTÉ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17244114). ANTONI MARTÍNEZ BALLESTÉ CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244114) ANTONI MARTÍNEZ BALLESTÉ CAT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.