ASSIGNATURA: SERVEIS MULTIMÈDIA
CODI: 17924114

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (17244114) 16/05/2022    27/05/2022    DIJOUS    8:00 - 10:00    LABORATORI 116 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17244114). 14/02/2022    14/05/2022    DIJOUS    8:00 - 10:00    LABORATORI 116 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244114) 14/02/2022    27/05/2022    DIJOUS    12:00 - 14:00    AULA 211 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17244114). 16/06/2022    DIJOUS    16:00 - 19:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (17244114) ANTONI MARTÍNEZ BALLESTÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17244114). ANTONI MARTÍNEZ BALLESTÉ
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244114) ANTONI MARTÍNEZ BALLESTÉ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.