ASSIGNATURA: INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
CODI: 17924106

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17244106) 12/02/2024    26/05/2024    DILLUNS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17244106) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17244106) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    10:00 - 12:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244106) 12/02/2024    26/05/2024    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 201 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17244106) 04/06/2024    DIMARTS    11:00 - 14:00    AULA 201
Grp EXAMEN (17244106) 04/06/2024    DIMARTS    11:00 - 14:00    AULA 202
Grp EXAMEN (17244106) 20/06/2024    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA 201


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17244106) HATEM ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17244106) HATEM ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17244106) HATEM ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244106) HATEM ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.