ASSIGNATURA: VISIÓ PER COMPUTADOR
CODI: 17914153

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17234130) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA 216
12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    17:00 - 19:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234130) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 216


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234130). 30/05/2024    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA 201
Grp EXAMEN (17234130). 13/06/2024    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA 212


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17234130) SADDAM ABDULRHMAN HAMED ABDULWAHAB ANG
SUSANA MARIA ALVAREZ FERNANDEZ CAT
DOMÈNEC SAVI PUIG VALLS CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234130) DOMÈNEC SAVI PUIG VALLS CAT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.