ASSIGNATURA: SISTEMES DISTRIBUÏTS
CODI: 17914142

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234106). 12/02/2024    26/05/2024    DIMECRES    8:00 - 10:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234106). 12/02/2024    26/05/2024    DIMECRES    10:00 - 12:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234106). 12/02/2024    26/05/2024    DIMECRES    12:00 - 14:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234106). 12/02/2024    26/05/2024    DIVENDRES    10:00 - 12:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234106). 12/02/2024    26/05/2024    DIVENDRES    12:00 - 14:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234106) 12/02/2024    26/05/2024    DILLUNS    12:00 - 14:00    AULA 203


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234106). 31/05/2024    DIVENDRES    11:00 - 14:00    AULA 204
Grp EXAMEN (17234106). 31/05/2024    DIVENDRES    11:00 - 14:00    AULA 206
Grp EXAMEN (17234106). 14/06/2024    DIVENDRES    11:00 - 14:00    AULA 204


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234106). MARC RUIZ RODRÍGUEZ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234106). PEDRO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234106). GERMÁN TELMO EIZAGUIRRE SUÁREZ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234106). USAMA BENABDELKRIM ZAKAN CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234106). USAMA BENABDELKRIM ZAKAN CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234106) PEDRO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ CAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.