ASSIGNATURA: LLENGUATGES FORMALS
CODI: 17914140

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234110) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234110) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    15:00 - 17:00    LABORATORI 207 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234110) 12/02/2024    26/05/2024    DIVENDRES    15:00 - 17:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234110) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    17:00 - 19:00    LABORATORI 207 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234110) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    12:00 - 14:00    AULA 216 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234110). 04/06/2024    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA 101
Grp EXAMEN (17234110). 20/06/2024    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA 206


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234110) SÍLVIA BUIRA CLUA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234110) ROLANDO TRUJILLO RASUA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234110) SÍLVIA BUIRA CLUA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234110) SÍLVIA BUIRA CLUA
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234110) ROLANDO TRUJILLO RASUA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.