ASSIGNATURA: FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
CODI: 17914128

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DILLUNS    17:00 - 19:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    10:00 - 12:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    10:00 - 12:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 7 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    15:00 - 17:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 8 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DIMARTS    15:00 - 17:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DILLUNS    12:00 - 14:00    AULA 101
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234112) 12/02/2024    26/05/2024    DILLUNS    15:00 - 17:00    AULA 101


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234112). 30/05/2024    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA 202
Grp EXAMEN (17234112). 30/05/2024    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA 203
Grp EXAMEN (17234112). 30/05/2024    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA 204
Grp EXAMEN (17234112). 18/06/2024    DIMARTS    8:00 - 11:00    AULA 204
Grp EXAMEN (17234112). 18/06/2024    DIMARTS    8:00 - 11:00    AULA 206


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234112) JORDI MASSAGUER PLA CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234112) JUAN BAUTISTA PÉREZ MINGOT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234112) STEPHANE SALAET FERNÁNDEZ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234112) STEPHANE SALAET FERNÁNDEZ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234112) JUAN BAUTISTA PÉREZ MINGOT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (17234112) MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 7 (17234112) JOSÉ LUIS SANTACRUZ MUÑOZ CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 8 (17234112) MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234112) CARLOS ALIAGAS CASTELL CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234112) CARLOS ALIAGAS CASTELL CAT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.