ASSIGNATURA: FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
CODI: 17914128

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234112). 10/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    17 - 19    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234112). 10/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    8 - 10    LABORATORI 210 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234112). 10/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    10 - 12    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234112). 10/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    12 - 14    LABORATORI 207 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234112). 10/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    12 - 14    LABORATORI 116 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (17234112). 10/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    15 - 17    LABORATORI 207 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234112) 10/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    12 - 14    AULA 101 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234112) 10/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    15 - 17    AULA 101 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234112). 28/05/2020    DIJOUS    8 - 11    AULA 101
Grp EXAMEN (17234112). 28/05/2020    DIJOUS    8 - 11    AULA 201
Grp EXAMEN (17234112). 12/06/2020    DIVENDRES    8 - 11    AULA 101
Grp EXAMEN (17234112). 12/06/2020    DIVENDRES    8 - 11    AULA 108


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234112). JORDI MASSAGUER PLA
MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234112). JOSEP MARIA BANÚS ALSINA
JORDI MASSAGUER PLA
MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234112). JOSEP MARIA BANÚS ALSINA
JORDI MASSAGUER PLA
MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234112). JORDI MASSAGUER PLA
MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234112). JOSEP MARIA BANÚS ALSINA
JORDI MASSAGUER PLA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (17234112). JOSEP MARIA BANÚS ALSINA
JORDI MASSAGUER PLA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234112) MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234112) MARIA DELS ÀNGELS MONCUSÍ MERCADÉ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.