ASSIGNATURA: ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
CODI: 17914114

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    8:00 - 10:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    10:00 - 12:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    12:00 - 14:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    17:00 - 19:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIVENDRES    15:00 - 17:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIVENDRES    17:00 - 19:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA 101
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234108) 12/02/2024    26/05/2024    DIJOUS    15:00 - 17:00    AULA 101


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234108). 04/06/2024    DIMARTS    11:00 - 14:00    AULA 203
Grp EXAMEN (17234108). 04/06/2024    DIMARTS    11:00 - 14:00    AULA 204
Grp EXAMEN (17234108). 20/06/2024    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA 203


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234108) CARLOS ALIAGAS CASTELL CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234108) CARLOS ALIAGAS CASTELL CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234108) CARLOS MARÍA MOLINA CLEMENTE CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234108) CARLOS ALIAGAS CASTELL CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234108) XAVIER PALOMO TERUEL CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6 (17234108) XAVIER PALOMO TERUEL CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234108) CARLOS MARÍA MOLINA CLEMENTE CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234108) CARLOS MARÍA MOLINA CLEMENTE CAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.