ASSIGNATURA: FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
CODI: 17914016

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 1 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DILLUNS    8:00 - 10:00    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 2 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 115 DOCENT CAS
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 3 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 4 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 5 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DILLUNS    15:00 - 17:00    LABORATORI 115 DOCENT CAS
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 6 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DIMECRES    19:00 - 21:00    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 7 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DIMECRES    12:00 - 14:00    LABORATORI 115 DOCENT CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DIJOUS    10:00 - 12:00    AULA 203 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234131) 14/02/2022    03/06/2022    DIMECRES    17:00 - 19:00    AULA 203 CAS


DATA EXĄMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234131) 14/06/2022    DIMARTS    8:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 1 (17234131) ESTEBAN HERREROS SUAREZ
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 2 (17234131)
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 3 (17234131) RAMON CASTELLS AMAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 4 (17234131) RAMON CASTELLS AMAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 5 (17234131)
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 6 (17234131)
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 7 (17234131)
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234131)
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234131)


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perķode oficial de matrķcula.