ASSIGNATURA: SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
CODI: 17685206

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685206) 12/02/2024    02/06/2024    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 215
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685206) *PRESENCIAL* 12/02/2024    02/06/2024    DIMARTS    17:00 - 18:00    LABORATORI 205 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17685206) 11/06/2024    DIMARTS    15:00 - 17:00    AULA 215


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685206) CLARA GRANELL MARTORELL ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685206) *PRESENCIAL* CLARA GRANELL MARTORELL ANG


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.